SK | EN | DE | RU

Servis a reklamácie

Pokyny na používanie produktov Koner

Na životnosti produktov Koner sa nepodieľa len výrobca tým, aký materiál na výrobok použil a ako tento materiál spracoval, ale tiež samotný spotrebiteľ.

Pre zachovanie záruky  je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny :

• pri umývadlách, vaniach, sprchových vaničkách či iných produktoch, ktoré prichádzajú do styku s vodou vždy používajte zmiešanú vodu, ktorá však nesmie presahovať 60 ° C

•umývadlá, vane, sprchové vaničky a iné produkty, ktoré prichádzajú do styku s vodou
vždy po ich použití opláchnite čistou letnou vodou a utrite do sucha jemným uterákom alebo bavlnenou handričkou

• produkty je možné čistiť neagresívnymi čistiacimi prostriedkami, ktoré sú voľne predajné. Pre ošetrenie môžete použiť aj nami ponúkané špeciálne produkty na ošetrenie produktov

• nepoužívajte abrazívne pasty a čističe, ktoré môžu obsahovať drobné zrnká, tie môžu poškodiť povrch produktu

•na čistenie produktov je zakázané používať chemické rozpúšťadlá (acetón, benzín a pod.)

• na produkty sa nesmú položiť horúce, chemicky reaktívne a hmotnostne nevhodné predmety

• nepoužívajte abrazívne špongie, ktoré môžu poškriabať povrch produktu

• dbajte na zvýšenú opatrnosť pri sprchových vaničkách a vaniach, ktorých povrchy prichádzajú do styku s nohami- pri použití mydla alebo iných produktov môže byť povrch šmykľavý

• vždy používajte inštalačný materiál, odpadové rúry, kovové výpuste, uchytenia atď.., ktoré sú
dodané spolu s produktom Koner – za iný inštalačný materiál Koner s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť

• vane, umývadlá, sprchové vaničky nie sú vybavené prepadovým otvorom, preto je potrebné sledovať hladinu vody aby nedošlo k pretečeniu

•produkty nevystavujte priamému slnečnému žiareniu, kde môže dochádzať časom k zmene odtieňu povrchu produktu

•produkty Koner sú určené k používaniu v interiéri s relatívnou vlhkosťou vzduchu 25-65%
pri teplote 18-25 stupňov Celzia

•dbajte nato, aby na produkty nepadali ostré a ťažké predmety

•pri porušení povrchu produktu je produkt zakázané ďalej používať, a je potrebné kontaktovať servisné oddelenie

•neumiestňujte produkty blízko teplotných zdrojov ( pece, krby, radiátory a iné )

•neumiestňujte produkty do exteriéru

Špeciálne operácie údržby:

Produkty vyžadujú minimálnu údržbu vďaka vysokej odolnosti materiálu a ochrannej lakovanej vrstve.

Záruka:

24 mesiacov pre všetky drevené produkty spoločnosti Koner s.r.o.

Upozornenie:

Vzhľadom k svojej prirodzenej vlastnosti dreva sa farba môže mierne meniť v priebehu času.

Skladovanie/preprava:

Pri skladovaní alebo preprave sa produkty nesmú vystavovať vysokým mrazom alebo vysokým teplotám, prípadne iným extrémnym vplyvom počasia.

Akékoľvek porušenie manuálu na používanie produktov spoločnosti Koner s.r.o. alebo nedodržiavanie pokynov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach má za následok zánik záruky na daný produkt.

Kontakt

Sme vám na blízku
vždy, keď to
potrebujete.

tel: 0949 898 191
      0949 898 192
e-mail: info@koner.sk

Novinky:

25.04.2019 | Je apríl a príroda sa nádherné prebúdza. Prvé jarné kvety skrášľujú trávniky a...