Autorské práva

AUTORSKÉ PRÁVA

1. Na všetky podklady súvisiace s dopytom alebo prijatím objednávky, ktoré boli poskytnuté zákazníkovi, ako sú napr. kalkulácie, koncepty, výkresy a plány, atď., si vyhradzujeme autorské a vlastnícke práva. Tieto podklady sa nesmú poskytovať alebo odovzdávať tretím stranám.
2. Všetky zobrazené produkty sú chránené autorskými právami.
3. Obsah, štruktúra a usporiadanie tejto webovej stránky sú takisto chránené autorskými právami.
4. Texty, grafiky, tabuľky a obrázky zobrazené na webovej stránke www.koner.sk, ako aj z nich vyplývajúce obsahy a časti textu, nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Koner s.r.o. menené, rozmnožované a odovzdané alebo sprostredkované tretím stranám.
5. Použitie, rozmnožovanie a distribúcia dokumentov, ktoré boli z tejto web stránky stiahnuté, je povolené len na súkromné, nekomerčné a zobrazovacie účely.
6. Dokumenty a iné materiály môžu byť zobrazované na iných webových stránkach len s predchádzajúcim písomným súhlasom od Koner s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.
7. Spracovanie, použitie a distribúcia obrázkov, výkresov, náčrtov, textov, cenových ponúk a iných dokumentov je výslovne zakázané.

 

1. Článok

UCHOVÁVANIE DÁT A ÚDAJOV

1. Koner s.r.o. využíva údaje poskytnuté od zákazníka na splnenie a spracovanie danej objednávky. Tieto údaje sa poskytujú špeditérovi zodpovednému za dopravu objednaného tovaru, ak je to nevyhnutné za účelom dodania tovaru (meno, adresa a v niektorých prípadoch telefónne číslo za účelom odsúhlasenia termínov dodávky).
2. Koner s.r.o. sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú neodovzdané tretím stranám alebo sa nepoužijú na reklamné účely.
3. Po uskutočnení kontraktu a zaplatení celkovej ceny za tovar, budú tieto údaje pre ďalšie používane zablokované a vymažú sa po tom, ako sa ukončia zákonné lehoty uvedené v ustanoveniach daňových a obchodno-právnych predpisov.

 

2. Článok

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. Informácie na webovej stránke www.koner.sk boli starostlivo zostavované. Napriek tomu sa údaje na nej medzitým môžu zmeniť. Preto nie je možné prevziať zodpovednosť alebo garanciu za ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť.

Kontakt

Sme vám na blízku
vždy, keď to
potrebujete.

tel: 0918 884 729
      0949 898 191
e-mail: info@koner.sk

Novinky:

25.04.2019 | Je apríl a príroda sa nádherné prebúdza. Prvé jarné kvety skrášľujú trávniky a...