10. Kto je výrobcom a predajcom produktov?

Výrobcom produktov ako aj predajcom je samotná slovenská spoločnosť Koner s.r.o..

Kontakt

Sme vám na blízku
vždy, keď to
potrebujete.

tel: 0918 884 729
      0949 898 191
e-mail: info@koner.sk

Novinky:

25.04.2019 | Je apríl a príroda sa nádherné prebúdza. Prvé jarné kvety skrášľujú trávniky a...